A személyes adatok feldolgozására vonatkozó információk


A dokumentum módosításai: A személyes adatok feldolgozására vonatkozó információkat rendszeresen frissítik; amikor változást érünk el, megmutatjuk a weboldalunkon www.donautranscarpatica.ro, és tudatjuk Önvel. Utoljára frissítve: May 2018

Az információk felhasználása

Ezekben az információkban elmagyarázzuk, hogyan dolgozzuk fel, beleértve az adatok gyűjtését, felhasználását, cseréjét és védelmét. amikor szolgáltatásainkat, valamint a honlapunkat. Kik vagyunk: DonauTranscarpatica SRL, Kereskedelmi nyilvántartás: J12/1895/2013, Adótörvénykönyv: RO17968037, Székhely: Gilaului Street 407310, Upper Moon 407310, Kolozsvár, Románia. Telefonszámunk, amelyre kapcsolatba léphet velünk: +40 364 710 495 vagy küldhet nekünk egy e-mailt a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap on www.donautranscarpatica.ro vagy e-mail ben iroda [kukac] donautranscarpatica.ro vagy postai úton.


Elkötelezettek vagyunk a magánélet tiszteletben tartása mellett, ezért komolyan vesszük az adatvédelmet, a biztonságot, valamint a személyes adatok védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartását. A DonauTranscarpatica SRL személyes adatokat dolgoz fel és tárol az EU-ban, és bármikor bizonyítani tudja az Európai Unió törvényeinek és az e dokumentumban meghatározott elveknek való megfelelést. A DonauTranscarpatica SRL tulajdonában lévő valamennyi weboldal megfelel az általános adatvédelmi rendeletnek ("GDPR"), (2016/679/EU rendelet), amely kötelező erejű jogalkotási aktus. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a DonauTranscarpatica SRL felelőssége, amely nek általános felelőssége a megfelelőség biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) felelős adatvédelmi irányelveink végrehajtásáért, amely természeténél fogva kapcsolódik az adatvédelmi nyilatkozathoz. Az adatvédelmi tisztviselő biztosítja a napi megfelelést, és részt vesz a személyes adatok védelmével kapcsolatos valamennyi kérdésben.


1. Az adatvédelem elvei

• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, kifejezett és törvényes célokra történik. Az adatokat nem dolgozzuk fel harmadik fél nek az említett célokkal összeegyeztethetetlen módon;

• A személyes adatok pontosak és szükség esetén aktualizáltak;

• A személyes adatok feldolgozása jogi, tisztességes és átlátható módon történik;

• Minden személyes adatot bizalmasan kezelünk, és a szükséges biztonságot biztosító módon tárolunk;

• A személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel

• Az érintetteknek jogukban áll hozzáférést kérni a személyes adatokhoz, azok helyesbítéséhez és törléséhez, az adatok feldolgozásának ellenállásához vagy korlátozásához.


2. Személyes adatok

• Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett személyre) vonatkozhat.

• A személyes adatok közé tartozik a tárgyra vonatkozó, a személyre vonatkozó összes közvetlen vagy közvetett információ (azaz más adatokkal kapcsolatban felhasznált információ), például nevek, címek, e-mail címek, telefonszámok.


3. Személyes adatok gyűjtése

Az általunk gyűjtött adatok a következőklehetnek:

• Név és elérhetőség (Gyűjtjük a vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát)

• Adatokat gyűjtünk az Ön eszközéről. és hogyan Ön és készüléke kölcsönhatásba lép nek a weboldalunkon.

• Adatokat gyűjtünk arról az eszközről és hálózatról, amelyet a termékeinkhez való csatlakozáshoz használ. Ide tartoznak az eszközre telepített operációs rendszerekre és szoftveralkalmazásokra vonatkozó adatok, beleértve a termékkulcsokat is. Tartalmazza az IP-címet, a területi beállításokat és a nyelvi beállításokat is.


4. A személyes adatok gyűjtésének célja

• A gyűjtemény célja, hogy elemezze az adatforgalmat, amit a weboldalunk böngészése során végez.

• Annak érdekében, hogy telefonon vagy e-mailben kapcsolatba léphessek Önnel, amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megnyitegy kérelmet.

• Szükség esetén az Önnek nyújtott szolgáltatásokszámlájának kiállítása.


5. Személyes adatok felhasználása

• Az Ön személyes adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre gyűjtöttük, és az adatokat csak a fenti célból szükséges mértékben tároljuk.

• az ügyfél adatait a fent említett célokra megőrizzük az ügyfél számára arra az időszakra vonatkozóan, amikor a számlája aktív (4).

• a navigáció regisztrációját a weboldalunkon legfeljebb 3 hónapig őrizzük meg.

• a személyes adatokhoz való hozzáférés szigorúan a DonauTranscarpathian személyzetére, a román állam vagy bármely uniós tagállam illetékes ellenőrző szerveire korlátozódik.


6. Biztonsági feldolgozás

Az adatokat biztonságosan dolgozzuk fel, megfelelő technikai intézkedéseket alkalmazunk és tartunk fenn a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy jogosulatlan hozzáférése ellen, különösen akkor, ha a feldolgozás az adatok hálózaton keresztül történő továbbítását és az illegális feldolgozás bármely más formáját jelenti.

A személyes adatok biztonságával kapcsolatos kérdéseket a dautranscarpatica.ro hivatalban lehet elküldeni az adatvédelmi biztosnak.


7. A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítése vagy törlése

• az ügyfeleknek jogukban áll bármikor hozzáférést kérni: az összegyűjtött adatok helyesbítéséhez, hordozhatóságához, törléséhez vagy korlátozásához.

• a személyes adatok naprakészen tartása érdekében javasoljuk, hogy a felhasználók tájékoztassanak minket minden változásról vagy eltérésről.

Személyes adatainak megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a személyes adataival kapcsolatos információk megszerzéséhez (személyes adatait tároljuk vagy feldolgozzuk), kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi hivatallal a donautranscarpatica.ro címen.

A jelentkezést aláírták és dátumozták.


8. Panaszok

• az ügyfeleknek jogukban áll panaszt tenni személyes adataik feldolgozása miatt. Az irányelv és a panasz összes kérdéseit és panaszait az irányelv imént és a belső eljárásokkal összhangban dolgozza fel. A panaszokat az ügyészséghez, a donautranscarpatica.ro hivatalhoz lehet elküldeni.

• abban a valószínűtlen esetben, ha az ügyfelek a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv szerinti jogok megsértése miatt kártérítést szenvedtek volna el, és a DonauTranscarpatica SRL nem kezelte megfelelően a panaszt, az ügyfeleknek lehetőségük van panaszt benyújtani a felsőbb hatósághoz (ANSPDCP).


9. A szabályzat módosításai

Ez a politika időről időre frissíthető, például a vonatkozó jogszabályok vagy a DonauTranscarpatica SRL-n belüli vállalati struktúra változásai következtében.

Ha módosítja ezt az anyagot, az ügyfelek e-mailben vagy a weboldalon keresztül értesítést kapnak, mielőtt a módosítások érvénybe lépnek.

Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy rendszeresen ellenőrizzék ezt az oldalt, hogy értesüljenek az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről.


A DOKUMENTUM OLVASÁSA ALAPJÁN ÖN TUDTA, HOGY ÖNT A TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGOK, A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA, A BEAVATKOZÁSJOGA, A FELSZÓLALÁS JOGA, AZ EGYÉNI HATÁROZAT HOZÁSÁNAK ELNEM EHETIK, AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS HOZADÉKÁT.